Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu

Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu

Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu

Principal Adviser, Democracy and Inclusion, International IDEA

All Sessions by Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu

Day 2 20 Sep 2024
10:45 - 11:20

Session 5: Gender Equality and Authoritarianism